Monday, May 20, 2024

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

Must read

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ၵႆ 38 လၵ်း တၢင်းႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:22 မူင်းပၢႆ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 38 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/01/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၽွင်ပႅၼ်ႈ (ၽွင်းပိၼ်ႇ) တိူင်းၸႄႈၵႅင်း တၢင်းႁႅင်း 4.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈတႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 မႃး ထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 20 ပွၵ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း