Monday, July 15, 2024

ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈ မီးၵူၼ်းၽိတ်းမေႃး ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၵၼ်

Must read

ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း (ပွႆးႁူင်းၾႆးဝိၼ်) တီႈတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈ( Beer) ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ် 2 ၵေႃႉသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈၶႄၸွႆႈသေ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်ႈသႂ်ႇတီႈပုမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30/10/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢွင်ႇဢွင်ႇ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈ(Beer) ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၼင်ႇၵိၼ်လဝ်ႈသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ ဢွင်ႇဢွင်ႇသမ်ႉၵႂႃႇၶဝ်ႈၶႄလႄႈ ၵူၼ်းၽိတ်းမေႃး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇပလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆႇႁူင်းၾႆးဝိၼ် ဢဝေႇရႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပလိၵ်ႈဢွင်ႇဢွင်ႇၵေႃႉဢၼ်ၵႂႃႇၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ်သေ ၺႃးတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ် ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းပလိၵ်ႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပျေႉၽိဝ်းႁဵင်း ဢႃယု 35 ပီ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉ ပလိၵ်ႈ ၵုမ်းၶင်တူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း (ပွႆးႁူင်းၾႆးဝိၼ်) တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ မီးၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢႅဝ်ႇ ယဵမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆၵူႈပီ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၵေႃႈမႃးၼမ်။ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၵိုၼ်း ၶွၼ်ႈၵူႈပီ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵႆႉၺႃးယူႇၵူႈပီသမ်ႉ မိူၼ် ႁူင်းၾႆးဝိၼ် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်း၊ ယၢမ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၵေႃႈ မီးယူႇၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ႁူင်းၾႆးဝိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း မီး 390 လုၵ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း The Voice

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း