Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွၵ်ႈၵႆႇတီႈမေႇမျူဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းလိူၼ် ပႆတၢင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ယူႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈပၢင်ဢူးသေ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းလိူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပႆပွၵ်ႈ ႁိူၼ်း ထိုင်ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ၶိုၼ်း 2 ဝၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်သင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉမႃးတီႈလုမ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ၸႃတိပဵၼ်ၵူၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဢူး ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းသင် ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ပႆပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ပဵၼ် ၼႆ ၶႃႈႁဝ်းပႆၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် လႆႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၼႆသေ ၸင်ႇ ႁွင်ႉမႃး တီႈလုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးထၢမ်လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းသင်လႄႈပႆမႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ် သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွၵ်ႈၵႆႇ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇမီးဝၼ်းယင်ႉလိုဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၵိၼ်ဢိမ်ႇ၊ ငိုၼ်းလိူၼ်ဢမ်ႇလႆႈသေပျႃး။ တင်ႈတႄႇၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ထိုင်ပေႃးလၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃး၊ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပႆမႃး ၼိုင်ႈၶိုၼ်း 2 ဝၼ်း၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသူင်ႇၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉတီႈတႃႈလူတ်ႉၼွင်ၶဵဝ်- လႃႈသဵဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး 3 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးသၢင်ႇပၢၼ်း ဢႃယု 22 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းဢိင်ႇတႃႇ ပႃႈဢၢမ် ပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၸၢႆးဢီႇ ဢႃယု 23 ပီ ပေႃႈလုင်းမွင်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ၸၢႆးလူၼ်း ဢႃယု 16 ပီ ပေႃႈ ၸၢႆးၶမ်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးလူၼ်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းတွင်းၼၼ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈငိုၼ်းလိူၼ်သေဢိတ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉသမ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇတၢင်းလင်သေ ပႆႇပေႃးႁိုင်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ လွင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈပၢင်ဢူးၼႆႉ မီးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းတွင်းၵပ်းသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇပၼ် သေၵႂႃႇႁဵတ်း။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈယွၼ်းၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈ သီႇလႅၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉၶေႃႈမုလ်းလီလီၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵႂႃႇႁဵတ်း တေလီ သင်ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈ ႁႅင်းသင် မႃးၼႆ လီၶေႃးၶူမ်တႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း