Tuesday, June 18, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးသေ တီႉၺွပ်း

Must read

သၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွတ်းလၢင်းၶိူဝ်း – မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆး ၼႆသေတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆသိုၵ်းၶဝ်။

Photo by – SHAN/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင်၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၽၵ်းၽဵတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ တီႈသၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈထုင်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉဝႃႈ လုင်းၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၽဵတ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/2/2020 ယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းၸိင်ႇတႃႇ ၵႂႃႇမႄးၶဵင်ႇၼမ်ႉ တီႈတၢင်းၽႄ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၽဵတ်း၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၺႃးသၢႆသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇသူပ်းႁူးလူင်းမႃး။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းသဵင်ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈလုင်းၸိင်ႇတႃႇ မေႃးဝႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆး၊ ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆးၼႆ သေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆသိုၵ်းၶဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 17/2/2020 ယူႇတီႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢင်း လုင်းၸိင်ႇတႃႇ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်သေ ၵႂႃႇယွၼ်း ထုတ်ႇ တူဝ်လုင်းၸိင်ႇတႃႇၶိုၼ်း တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယင်ႉလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပုင်ႇမႂ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပွႆႇတူဝ် ပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၽဵတ်းလႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸူးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈယိူင်းထႅင်ႈ။ ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လုင်းၸိင်ႇတႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၵူၼ်းပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်၊ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈ၊ ၵၢၼ် ၼႃး ၵူၺ်းၼႆသေ ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇတေပွႆႇတူဝ်ပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇၼႆႉ ဢႃယု 52 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းမူၼ်း ပႃႈပဵင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၽဵတ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်း ပၢင်လူင်။

“တႃလုင်းၸိင်ႇတႃႇ တၢင်းၾၢႆႇၶႂႃတႄႉ တူၺ်ႇဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ဢိတ်းဢွတ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း” ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/2/2020 ၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ – ဝၢၼ်ႈပုင်ႇသူပ်းႁူး ဝဵင်းပၢင်လူင် သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႅပ်ႈတေ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းတႆး၊ သူင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးတွင်ႈပေႃးထၢမ်ၵႃႈႁိုဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇဝႃႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းယိပ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈႁၼ်လုင်းၸိင်ႇတႃႇ ယိပ်း သေ ထၢင်ႇထိူမ် မိူၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမိူဝ်းသင်ႇလၢတ်ႈသပ်း လႅင်းၼႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယိပ်းၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ။ ၵမ်ႉၵူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်ႉၶၸွမ်း” ၸၢႆးဢွင်ႇ ၶမ်းသပ်းလႅင်းၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၽၵ်းၽဵတ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးသၼ်ယႃး လႅင်းၾူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸင်ႇလႆႈယိပ်းၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈတႃႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း