Tuesday, June 18, 2024

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် လတ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ

Must read

ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶၢမ်ႈလတ်းၵဵတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈ ထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသႅၼ် ဝီလၢတ်ႈ။

Photo by – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/ ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉသႅၼ်ဝီ တေၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သႅၼ်ဝီ ၶိုင်ဢဝ် ထဝ်ႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ မိုဝ်းႁၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃးၶၢမ်ႈလတ်းတီႈၵဵတ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇၵဵတ်ႉၼႆႉ ပူၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၾႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပလိၵ်ႈတီႈၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်လတ်း ၶႃႈ ပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉၼႆဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆလူး။ တၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်သေ တေၵႂႃႇသူင်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၺ်းၼႃႇ လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်လူဝ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢၼ်တေသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သႅၼ်ဝီၵပ်းႁႃ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ႁႂ်ႈမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉ ဢဝ်တီႈၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/ ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉသႅၼ်ဝီ တေၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸၢႆးၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်လတ်းၵဵတ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၵူၼ်ႈၵႃး တင်းသွင်ၾင်ႇမႃးတေႃႇၵၼ် တီႈ ၵဵတ်ႉသေ ၶၢႆႉၵူၼ်းပဵၼ်ဢဝ်ၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလႆႈဢဝ်သႂ်ႇၶႄႉသေ ႁၢမ်ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃးတၢင်း ၾင်ႇပူၼ်ႉၵဵတ်ႉၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပွင်ႇၸႂ်ယူႇ လွင်ႈဝႃႈၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ သူင်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႃႇ၊ ပေႃးၵူၼ်းပဵၼ် ပဵၼ်သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈလူး ၽႂ်တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်လူဝ်ႇပိုတ်ႇပၼ် ၵႂႃႇ ဢိူဝ်ႈ။ ဢမ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵဵတ်ႉသေ ၶၢႆႉၵူၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းၵႃးလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သႅၼ်ဝီ တေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႃးမၼ်းၸၢႆး ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈႁိမ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သႅၼ်ဝီ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈ တေႃႉဢွၵ်ႇမႃး ႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီ။

ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းထဝ်ႈၸၢႆးၼၼ်ႉ မႆႈၸႂ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုင်ႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သႅၼ်ဝီ ဢဝ် ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်လႃႈသဵဝ်ႈ။ တေလုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ သူင်ႇယူတ်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢိုတ်း 9 မူင်းၶိုင်ႈၼႆၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပဵၼ်၊ ၵႃး တၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆ လီလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလတ်းယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ပေႃး တေႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁူင်းယႃ ၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇဝႆႉ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးလႆႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈ ၼႆမႃးတႃႇသေႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းတိုၵ်ႉတင်ႈၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း၊ ၵုၼ်ႇ ဢၼ်လတ်း ၵႂႃႇမႃးယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း