Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

Must read

ပီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။

Photo by – ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ/ ပၢႆႉသိုၵ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူးတေႃးၼ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈၵျွင်းၼွင်ယႃႈသႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ဢုပ်ႇ လွင်ႈတႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တူဝ်ၶူးတေႃးၼ လၢတ်ႈဝႃႈ တေ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ။ လွင်ႈတႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းသွင်ဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ၊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ လွင်ႈတေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈတႄႉမၼ်း လွင်ႈၼႆႉၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၶႃႈ။ ၶူးတေႃးၼၼႆႉ ၵႆႉလႄႇ လဵၼ်ႈၵႂၢမ်း ဝႃႈ ပေႃးဢုပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ၽွမ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဢုပ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈ သႆးသမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈတႄႉမၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈငိၼ်းတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈမႃးသူၼ်းတုမ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်လၢႆလၢႆ ၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း လူဝ်ႇၸူႉတုမ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵၼ် တင်းသင်ၶၸဝ်ႈ။ ပေႃးၶဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်သေၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၼႆၸိုင် ပေႃးၶဝ်ၽွမ်ႉၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လွင်ႈတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ၼႆၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/2/2020 ၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸရေးပၼ်ႇတိယၢဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ မိူဝ်းထူပ်းၸဝ်ႈ သြႃႇလူင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇပူၵ်းပွင်ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ – ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉလႄႈ တေႁွင်ႉၶွမ်ႊမၼီႊမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႃႈၼႆ။

“ၶူးတေႃးၼ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တႄႉတႄႉၼႆႉ ၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈသေ မႃးၶုတ်းမၼ်း တိုၼ်းလႆႈၼႆလူးၵွၼ်ႇ။ ပၢႆလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 3 ဝၼ်း ပၼ်ၶုတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်း ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇၶိုၼ်းၼႆ။ ပေႃးဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်းၵေႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းတပ်ႉတီႈၼၼ်ႈၼႆၵေႃႈဝႃႈ” ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢၼ်ၶဝ်တေၶုတ်းၼႆႉ ၸမ်ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ မွၵ်ႈလၵ်းပၢႆ။ ၸမ်ဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး မွၵ်ႈသွင်လၵ်း ၸမ်မႄႈ ၼမ်ႉတွင်း ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇ၊ တၢတ်ႇမွၵ်ႇၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း။ ၸႂ်ႉသွႆတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၼႃး။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇဢမ်ႇပႆႇ လႆႈ။

ၶူးတေႃးၼၼႆႉ ၵွၼ်းၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ဢၼ်ပဵၼ်တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်း 758 ဢၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း