Wednesday, April 24, 2024

ၶူဝ်ႊၵူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆး ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉသူပ်းၶၢႆလီ

Must read

ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉသူပ်း/ ၶူးၼင် (Mask) ဢၼ်တမ်းၶၢႆၸွမ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇမီးတႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆမူတ်း သဵင်ႈဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။

Photo by – Google/ ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း/ ၶူႈၼင် (Mask)

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လိူင်ႇၽႄႈမႃးၼမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း တႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တၢင်းပွတ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉပၢၵ်ႇတူမ်းသူပ်းသႂ်ႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်။

- Subscription -

ၸၢႆးၼူၼ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉသူပ်း/ ၶူးၼင်ၼႆႉ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇၼႃႇၶႃႈ တီႈ ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ။ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းလႃးပုၼ်ႉမူတ်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁႃသိုဝ်ႉတီႈလၢၼ်ႉ/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈဝႃႈမူတ်း/ သဵင်ႈ ႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ၊ လႅပ်ႈ ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈတေဢဝ်တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႃးၶၢႆထႅင်ႈယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈဢိူၺ်ႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉ ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉသူပ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးသေတီႈ ထၢမ်လၢၼ်ႉလႂ်ၵေႃႈဝႃႈမူတ်း။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉသူပ်း/ ၶူႈၼင်ၼႆႉ ၼိုင်ႈဢၼ် ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ၊ တေႃႈလဵဝ် ၼိုင်ႈဢၼ်ႁႃႈပၢၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ၽႅၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်တေႃႉၵႂႃႇၶၢႆတၢင်း မိူင်းလႃးဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဝႆးရတ်ႊသ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/1/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉ တွၼ်းမၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၶွၼ်ႈတွမ်ၵတ်းယဵၼ်၊ ၵေႃႇမတီႇမၼ်ႈၵိုမ်းသေ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၵူၼ်းတီႈမိူင် ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁၢမ်ႈႁႄႉတႃႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမၢႆ 4၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်းလူမ်းမႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးပၢႆလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တေၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢၼ်မႃးၶၢတ်ႈယူႇသဝ်းႁူင်းႁႅမ်း ႁွင်ႈ ၶၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းလႃး ႁၢမ်ႈႁႄႉဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆၼိူဝ်ႉသတ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ။ ၸွမ်းႁူင်း ယႃ၊ ႁၢၼ်ႉပၼ်ယႃ လၢၼ်ႇၵဵတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း ပဵၼ်ဝတ်း ဢႆ ၼိူဝ်ႉတူဝ်မႆႈ ယွမ်းလူင်း 37.5 တီႇၵရီႇ လႄႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၾူၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ 15908810811 (မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလႆႈပႂ်ႉထွမ်ႇ/ လူတူၺ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ဝႅပ်ႊသၢႆႊ ဢိူင်ႇမၢႆ 4 လႄႈ ထီႊဝီႊငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁၼ်ၽူႈပွႆႇၶၢဝ်ႇဢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိုင် တေဢဝ် တၢင်းၽိတ်းပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းသုတ်း။

ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢႆ 4 ၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း မၢႆၾူၼ်း 5569110 ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၼမ် တေလႆႈၵႆႉႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်၊ သႂ်ႇ ၽႃႈၽႅၼ်ႇပူၵ်ႉသူပ်း/ ၶူႈၼင်ၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း