Tuesday, June 18, 2024

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် ႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

Photo by – Namhsen News/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 13/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵယႃးလၢၼ်း (ကယားလမ်းရွာ) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

လူၺ်းၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵယႃးလၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 10 မူင်း။ ပဵၼ်ႁိမ်းၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၵၼ်ၶႃႈ။ တေႃႈထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵယႃးလၢၼ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူၵ်းယူႇဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လူၺ်းၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၵၼ်ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ယူႇၾၢႆႇၼႆႉမႄႈၼမ်ႉဝႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵယႃးလၢၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2 လိူၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လူၺ်းဢေးမၢႆႇ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင် ထိုင်ၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉၵွၼ်ႇ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၵယႃးလၢၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ပႆႇႁၼ်ပၢႆႈ မႃးတၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵယႃးလၢၼ်းၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မွၵ်ႈ 3 လၵ်း။

လူၺ်းဢေးမၢႆႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်ယူႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶဝ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵၼ် – ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်း ပၼ်ၽႂ်းၽႂ်းသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း