Sunday, October 1, 2023

ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈယူႇ ႁိမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် လၢႆၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်း ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းသၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 30/10/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ် ၵူၼ်း 159 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 46 လင် ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၵႂႃႇယူႇတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဢိူင်ႇဢီႇ ၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(2) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးယူႇပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 တႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ။ ယွၼ်ႉ ဝႃႈ ၵူဝ်မီးလွင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇမႃးယူႇလႄႈ ပေႃးမိူဝ်း လွမ်မႆႈၸႂ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼႆလႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းၶဝ်ႈ သႂ်ႇၼႂ်းယွင်ၼႂ်းယေး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊ ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ဢၼ်ၵိုတ်းတီႈဝၢၼ်ႈ၊ ပႂ်ႉႁိူၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶဝ်ႈသၢၼ် 10 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်း 10 ၸွႆႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃၼဝ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉပွမ် (အသားတု)လႄႈငိုၼ်း တႃႇ 4 သႅၼ်ပျႃး” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/10/2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတွင်သေ ဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉလၢႆၵမ်း၊ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ 2 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈၸင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈသဝ်း တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဢိူင်ႇဢီႇ ၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Htet Agkyaw

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း