Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။

Photo by Thin Maung Thein/ ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ 4 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 လမ်း ၽွင်း ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈမိူင်းငေႃႉသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်သွၼ်ႉမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၺ် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇဝိၼ်း ဢႃယု 21 ပီ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၸုမ်းၸီဝိတ ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ယူတ်းယႃတီႈဝၢၼ်ႈၶဝ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸရီႇ မၼ်းၸၢႆးတႄႉ ဢမ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဢၼ်ၶဝ်တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇတႄႉ ၸွမ်းၶႃ ၸွမ်းတူဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင် တီႈမႆႈၸႂ်” ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉၵူၺ်း တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တင်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း