Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမူႇၸေႊ။

Photo by – HelenMai/ ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 44 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မထွႆႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၺႃးယိုဝ်းတီႈႁိူၼ်း။ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉၸမ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃလႄႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်း ယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ။ မၼ်းၸၢႆးလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၺႃးယိုဝ်းတီႈၶေႃး ႁွႆးၼိုင်ႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတီႈမူႇၸေႊ”ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

မထွႆႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈမူႇၸေႊ။ မေႃယႃလူင်ၶဝ် ပႆႇမႃးတူၺ်း။ မေႃယႃဢွၼ်ႇတႄႉ မႃး တူၺ်းလုမ်းလႃးပၼ်ယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉမေႃယႃလူင် မႃးတူၺ်းယူႇ။ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမႃးဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁႅင်းႁႃႉ၊ ၸွင်ႇတေလႆႈၶဝ်ႈႁွင်ႈၽႃႇတတ်းႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉမေႃယႃလူင် ၶဝ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ။ ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶၢဝ်ႇ ၽူႈၸၢႆးၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး တီႈႁူင်းယႃ လူင်မူႇၸေႊယူႇ ၵေႃႈ ယင်းပႆႇ တိတ်းတေႃႇလႆႈ။

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 44 ပီ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးပိုတ်ႇဝႆႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆး။ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်း တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼမ်ႉၶူင်း။ ၼႂ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ပူႇၵႄႇၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆဢွႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း