Thursday, June 20, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႃႇပၼႃႇထၢတ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးမိူၼ်မႁႃၽေႃးထိ မိူင်းသီလင်းၵႃ

Must read

ပၢင်ပွႆးထႃႇပၼႃႇထၢတ်ႈလႄႈ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈသုၶမ်း ဢိၵ်ႇပႃး သင်ၶၸဝ်ႈ 30 တူၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီး တၵ်ႉၵႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

Photo by – Sai Da Mp/ ပၢင်ထႃႇပၼႃႇ ထၢတ်ႈသၼ်လွႆၵုင်းပိၼ်း မိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႃႇပၼႃႇဝတ်ႉထၢတ်ႈသၼ်လွႆၵုင်းပိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -
Photo by – Sai Da Mp/ ထၢတ်ႈသၼ်လွႆၵုင်းပိၼ်း မိူင်းပၼ်ႇ

ပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 5 လႄႈ 6 ။ ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢၼ်လၵ်းလၵ်းမၼ်း မီး 3 ဢၼ်။ 1) သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ထႃႇ ပၼႃႇထၢတ်ႈတီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈသၼ်လွႆၵုင်းပိၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး မိူၼ်ၵွင်းမူးမႁႃၽေႃးထိ သီလင်းၵႃ။ 2) ထၢပ်ႈ ၵၢမ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သုၶမ်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း ပၼ်ႇ တင်းမူတ်း 30 တူၼ်။ 3) ယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Dr တီႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တင်းၼမ်လၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈ တူၼ်ၶူးလူင် သုၶမိၼ်ႇတ(ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသုၶမ်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း ပွၼ်ႈ ထမ်း(ႁေႃႈတြႃး) တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵုင်းပိၼ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆလူင် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

Photo by – Sai Da Mp/ ပၢင်ထႃႇပၼႃႇ ထၢတ်ႈသၼ်လွႆၵုင်းပိၼ်း မိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6 သမ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Da Mp/ ပၢင်ထႃႇပၼႃႇ ထၢတ်ႈသၼ်လွႆၵုင်းပိၼ်း မိူင်းပၼ်ႇ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း