Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

Must read

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ၊ ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်းလႄႈ ပူႇၵႄႇ(ၵဝ်ႇ) ဝၢၼ်ႈလွႆဢွႆႇ ၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼမ်ႉၶူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၺႃးယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼမ်ႉၶူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 3/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းယဵၼ်ႇ ဢႃယု (37) ပီ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ၊ ၸၢႆး ဢွင်ႇတဵင်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးတဵင်း ဢႃယု (49) ပီ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း လႄႈ လုင်းသုၸေႇယ ဢႃယု (57) ပီ ပူႇၵႄႇ(ၵဝ်ႇ) ဝၢၼ်ႈလွႆ ဢွႆႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ (1) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ လွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၸိူင်ႉၼႆ။ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵေႃႈဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းလႆႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇ လူမ်ႈသင် ၵၢၼ်ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၸိူင်ႉၼႆႉ။ မီးယူႇတိၵ်းတိၵ်း လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးသေပွၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ၸၢႆးထုၼ်းယဵၼ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈၼႃႈ ဢူၵ်း 1 ႁွႆး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉၸွမ်းဢႅဝ်ႇ သွင်ႁွႆး။ ၸၢႆးဢွင်ႇတဵင်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇတီႈႁိမ်းၼႃႈဢူၵ်းၾၢႆႇၶႂႃ 1 ႁွႆးလႄႈ လုင်းသုၸေႇယသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈပုမ် 1 ႁွႆး ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢႆးထုၼ်းယဵၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ တင်း ၸၢႆးဢွင်ႇတဵင်း ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်းတႄႉ တိူဝ်ႉၺႃး မၢၵ်ႇ ၵွင်ႈတီႈယမ်မၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ တီႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼမ်ႉၶူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုင်းသုၸေႇယ ပူႇ ၵႄႇ(ၵဝ်ႇ) တႄႉ လႆႈၵႂႃႇလူႉသဵင်ႈတီႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Tin Maung Thein/ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉၶူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တႄႇဢဝ် ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 5 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းသေ လႆႈလွတ်ႈဢသၢၵ်ႈသမ်ႉ 1 ၵေႃႉ။ ပႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢင်ႇဝူဝ်း/ ၵႂၢႆး။ ပေႃးမႃး သွၼ်ႇတူၺ်း ၼႂ်းပီ 2018 တင်း 2019 ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၼမ်သေမိူဝ်ႈပီ 2018 ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ တ ဢၢင်း၊ ၶၢင်၊ တႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

“ လႅပ်ႈတေပဵၼ်လွင်ႈၼႃႈတီႈၶႃႈယူဝ်ႉ ၵဝ်ပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၼမ် ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၵေႃႈၼမ် ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉမၢႆမီႈ ဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊၵေႃႈ ဢူးမၵူး ပူႇၵႄႇ မၢၼ်ႈၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း