Wednesday, March 22, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းလႃးႁူႇယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼႂ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/1/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 33 မိူင်းၵၢဝ်လႄႈ သိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ပၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းဝႆႉ တီႈၼမ်ႉတုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈယိုဝ်းၵၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။

တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 8 ၵေႃႉလႄႈပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ 3 ၵေႃႉယူႇႁူမ်ႈၵၼ်။

ပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်တၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပီႇၵေႃႈၶူဝ်ၼႃႈပိူၼ်ႈ။ ပေႃးၶဝ်ၸႂ်လမ်ၵေႃႈလႃႇထိုင်ပေႃႈထိုင်မႄႈ။ ယွၵ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၵၼ်ၵူၺ်းၼႆသေ ပိတ်ႉ ပၢပ်းတႄႉလူင်။ ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယဝ်ႉသေ ပီႇတုၸိတ်ႉ 3 ၵေႃႉၶဝ်ႈၼွၼ်းၵႂႃႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းၽႃႈ။ တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတၼ်းလႅတ်းသေလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ၶိုၼ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းသေမၼ်းတႄႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လႆႈသူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃတၢင်ႉယၢၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈတႄႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃတၢင်ႉယၢၼ်းယဝ်ႉ၊ ဢၼ်လႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ။ သိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉ 3 ၵေႃႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇယိုဝ်းၵၼ်လႃးလႃး ၼႆသေထဵင်မေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ- ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၼမ်ႉတုမ်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇတူၵ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 4 လၵ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်း ယၢၼ်ႇမဵဝ်းဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ။ ၾၢႆႇပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ပဵၼ် ၵျႁႄ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵျၼူး ပဵၼ်ၵႅမ် ။ ပီႇတုၸိတ်ႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢႆႈပေႃႇလႄႈ ၵျၽႃႉ။ ဢၼ်ယိုဝ်းတွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းသမ်ႉပဵၼ် ၵျပူႇ- ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 33 ၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ်တိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိၼ်ႇလၢႆႇ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ဝႆႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၼမ်ႉတုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တပ်ႉပၢင်သဝ်းတၢင်ႇတီႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပီႇတုၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပၵ်းယူႇၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း