Monday, May 20, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလွႆ သွင်ထဝ်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

ဝၼ်းတီႈ 01-01-2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼ်ႂ 8:45 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း 75 ၵေႃႉ ၾၢႆႇတႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၶူဝ်လမ် ဢၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလၢႆႇ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း တိူင်းသိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈလေႃႇပၢင်သဝ်းတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးဢၼ်မီးဝႆႉတီႈႁိမ်လွႆသွင်ထဝ်ႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 18 လၵ်း ။

- Subscription -

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပၢင်တိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်းသေ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယူႇယူႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈၸူးယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇငႃးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် သွၵ်ႈတဝ် သၢႆသိုၵ်းႁဝ်းလႄႈ မႃးၽႃႇၺႃးသိုၵ်းႁဝ်းဢၼ်ပႂ်ႉယၢမ်းယူႇ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵႅပ်ႉ ၼိုင်ႈသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သွင်ၽၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၾၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႉ ဢဝ်ႈၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ယူႇယူႇယိုဝ်းယူႇ ၵူၺ်းၽၢႆႇႁဝ်း ဢမ်ႇပႆႇတွပ်ႇၶိုၼ်းသင် ၊ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းတင်ႈၸ်ႂ ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းၵၼ် လႄႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ၵူၺ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31-12-2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉ 147 ၼွင်ၵေႃႈ 243 ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပၢၵ်ႇပၢႆ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉၼမ်ႉယမ်း ၽဝ်ပႅတ်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ တပ်ႉၼမ်ႉယမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈပိုတ်ႇဝႆႉပဵၼ် ႁူင်းတိုတ်းယႃႈ ၊ မူတ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ် တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်ႉပိုတ်းၸိုင်ႈမိူင်း NCA သေတႃႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸေႈမိူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/01/2012 တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း