Tuesday, June 18, 2024

တိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ သင်ႇႁၢမ်ႈပၢင်ၵုမ်တႆးတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်း

Must read

ၵေႃႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်ၵုမ် သင်ဢမ်ႇၵိုတ်းတေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၶွမ်ႊမတီႊ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၵေႃႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ် မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်း သင်ႇႁၢမ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း သင်ဢမ်ႇၵိုတ်း တေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶွမ်ႊမတီႊႁူပ်ႉထူပ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း သၢႆမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်ၵပ်းၾူၼ်းမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း တၢင်းၼိူဝ်ၶဝ်သင်ႇလူင်းမႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ RCSS/SSA ႁဵတ်းလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း။ ပေႃးဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ လုၵ်ႉတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၼႆ တႄႉၵေႃႈ ပၼ်ႁဵတ်းယူႇ ၶဝ်ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။ ၶဝ်ယင်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၵိုတ်း တေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇႁူဝ်ၶေႃႈ 5 ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းဢုပ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ တႃႇတေသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈတေၵႂႃႇတီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းလူဝ်ႇ သပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တႄႉ ၵေႃႈဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မီးၾၢႆႇပလိၵ်ႈၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၺ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပၢင်လူင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉသေ သင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်း။ တီႈပၢင်လူင် လႆႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈၽူႈတႅၼ်းသေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵႂႃႇတေႃႇပေႃးယဝ်ႉ။ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းပႂ်ႉတူၺ်းသေတႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတေႃႇပေႃးယဝ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 22/12/2017 တေသိုပ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23/12 /2017 တေသိုပ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၼၢင်းငိုၼ်းႁွမ်၊ ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း