Tuesday, June 18, 2024

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး CSSU လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈထႅင်ႈ

Must read

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ထႅင်ႈ တႃႇၵဵပ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 21/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပၢင်လူင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တႃႇၵဵပ်း သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈထႅင်ႈ။ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ သိုပ်ႇ ဢုပ်ႇၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 17/12/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၽွင်းတိုၵ်ႉ တေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လူင်ယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယရၶ ၶူဝ်လမ် ၸႂ်ႉႁႅင်း သိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸင်ႇမႃးႁူပ်ႉထႅင်ႈ။ ၵမ်း ၼႆႉၵေႃႈသမ်ႉၺႃးႁႄႉႁၢမ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း