Wednesday, July 17, 2024

ၸၢႆးႁႅင်းလူင်မိူင်းၵုတ်ႈတေပိုတ်ႇ ႁူင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ

Must read

ပီ 2018 ၼႆႉၸၢႆးႁႅင်းလူင် မိူင်းၵုတ်ႈ တေမႃးပိုတ်ႇႁူင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၸိုဝ်ႈ “ၽွၼ်းလီ” တီႈဝဵင်း ၵႃလီႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႄႈ ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။

ႁူင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း “ၽွၼ်းလီ” တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁၢင်ပီ 2017 သေတေဢၢၼ်းယဝ်ႉၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2018 ႁူင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမီးတီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းသူႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ် ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ႁူင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇပၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တေၾိုၵ်းသွၼ် ပၼ်ပႃးသေ ၵူၼ်းၶဝ်ႈလဵၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉတေလႆႈၸၢႆႇ 3 မိုၼ်ႇ ပျႃး တေႃႇၼိုင်ႈလိူၼ် ။ ပိုတ်ႇဝၼ်း ၸၼ်ထိုင်ဝၼ်းသဝ် ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင်11 မူင်းလႄႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၽႂ်တၼ်းယၢမ်းလႂ်ၵေႃႈၶဝ်ႈလဵၼ်ႈလႆႈယၢမ်း ၼၼ်ႉ ။

ၸၢႆးၶျိတ်ႉငူၺ်ႇ ႁိုဝ် ၸၢႆးမႃႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုမ်း ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးႁူင်းလဵၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူႈ တီႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပႃးၸႂ်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆး ယူႇလီၶႅမ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵႆ ယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လိူၵ်ႈသေ လဵၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ 1- တႃႇယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်၊ 2 တႃႇလူတ်းယွမ်းၶႆမၼ်းၼႂ်း တူဝ်၊ 3 တႃႇၼိူဝ်ႉမႃႇသူတ်ႇၽူတ်ႉမူႈယႂ်ႇ၊ 4- တႃႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးႁိၼ်ပဝ်း ႁိုဝ် ၸၢႆးၶျိတ်ႉငူၺ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၸႃတိၵူၼ်းမိူင်းၵုတ်ႈ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယၢမ်ႈလႆႈရၢင်းဝလ်း (သူး) သူၺ်ႇမၢၼ်းမွင်ႇ (မၢဝ်ႇမႃႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုမ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ) တင်ႈတႄႇပီ 2011 တေႃႇထိုင် 2015 လႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း ထီႉ 1 တႃႇ 4 ပီထပ်းၵၼ် သူးရၢင်းဝလ်းတၢင်ႇ ၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင် ၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉမႃးတင်းၼမ်၊ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇၶႅင်ႇပၢင်ၶႅင်ႇႁႅင်းၵိုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးလၢႆလၢႆပၢင် ။

Photo : Sai Chit Ngwe Shan State

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း