ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

Photo by – NRPC/ ပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈမိူင်းလႃး ၽွင်းပွႆးဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ

ဝၼ်းတီႈ 31/8/2019 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA၊ တ ဢၢင်း TNLA ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း။

ဢူးၸေႃႇထေး တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇ NRPC လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈ 20/8/2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ “ ယူႇတီႈ တၢင်း လွၵ်းၸုၵ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပိူင်လူင်မၼ်းလူဝ်ႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ပေႃးယဝ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။ တေႃႈလဵဝ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တၢင်းသွင်ၾၢႆႇႁဝ်းလူဝ်ႇၶိုၼ်း ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း။ တီႈတေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉတႄႉ ယိူင်းဝႆႉတီႈမိူင်းလႃးၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး”ဝႃႈၼႆ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း ၽူႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႄႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႆ မၼ်းၶၢမ်ႈၼႃႈၵၢႆးတႃၶဝ်ႈၵႅဝ်ၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ် တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ပႃးတူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ တႃႇတေၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈမူႇၸေႊမႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ပွႆးဢဝ်ငမ်းယဵၼ် တီႈမိူင်းလႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵူၺ်း။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၶဝ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ တီႈၼမ်သုတ်းတေဢုပ်ႇၵၼ် ပိူဝ်ႈ တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေသိုပ်ႇ တေႃႇဢႃယုၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ၊ ၼမ်သုတ်းတေၸၢင်ႈယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇမွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/8/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ သုၼ်းၵေႃႇသျႅင်ႊ မွၵ်ႇႁွင်ႉသႅၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၼၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC – 7 ၸုမ်း – ဢၼ်မီး သိုၵ်းဝႃႉ UWSA သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်း မိူင်းလႃး NDAA သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSA သိုၵ်းလွႆ TNLA သိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈ ဝဵင်းၶုၼ်းမိင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ။

မိူဝ်ႈ 15/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း 3 ၸုမ်း – သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းလွႆတဢၢင်း TNLA တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် လူမ်ႇယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်းၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ DSTA လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လၢၼ်ႇ ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ၊ ၶူဝ်ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၼ် 5 တီႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE