RCSS ဝႃႈ ဝၢႆး 2020 ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၸၢင်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းတိတ်းၸပ်းၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တေပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 RCSS/SSA

ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သုၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈမႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈႁင်းၶေႃ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆး။ ဝၢႆးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉ ယူႇတီႈ NRPC တင်း RCSS ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈတႄႉ ပေႃးတေ ၵႂႃႇပၢင် ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ႁဝ်းတေလႆႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ ပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ၼႆႉသမ်ႉတေၸတ်း ၼႂ်းႁၢင်ပီၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပီၼႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းဢေႇၼႃႇလႄႈ တႃႇတေ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တေပႆႇၸၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢေႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ပၢင်ၵုမ် ND လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၵႂႃႇဝၢႆးလင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၵူၺ်း ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ယင်းပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇၵေႃႈ ယင်းပႆႇတူဝ်ႈ တၼ်းလႄႈ တၵ်းလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေပႂ်ႉၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈႁဝ်းမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ မၼ်းပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း တေလႆႈပႂ်ႉၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ တင်းငဝ်းလၢႆး တင်းဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉယူႇတၢင်းၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈၼပ်ႉသၢင်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ တႃႇတေႁဵတ်းၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးပႆႇပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႄႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပီ 2020။ ၶဝ်ၵေႃႈမႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉတင်းႁဝ်း ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးႁဵတ်းယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽွၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးႁႂ်ႈမၼ်းလီၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ဢၼ် ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2017 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လူင် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပၢင်လူင် တႃႇၵဵပ်းသဵင် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတႆး ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃး။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼိုင်ႈပီလႂ် 2 ပွၵ်ႈၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2017 ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပီ 2018 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းပွၵ်ႈ 3 ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆယဝ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်း 4 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE