Saturday, May 25, 2024

ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ ၺႃးၸွႆးတြႃး ဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈႁေႃႈၵႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ ၶုၼ်ႇသေႃႇဢူး ၺႃးၸွႆးတြႃး လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉ ၼမ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ဝၢႆးတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႇၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ။

Photo by – Ko Kyi Htwe/ ၶုၼ်ႇသေႃႇဢူး ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈသူၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ Gold Luck Water Park ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈႁႅင်းၼႆလႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ် ပေႃႈလဵင်ႉ/ ၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢူးယေးၼၢႆႇ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/7/2019 ။ ဢူးယေးၼၢႆႇဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇသေ ၸီႉၼႃႈတမ်တႃလွၵ်ႇငိုတ်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၶုၼ်ႇသေႃးဢူး ၼၵ်ႉ ၶၢဝ်ႇ DVB ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/7/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး မၼ်းၸၢႆးၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမတ်ႉတႃ 280/2019 လူၺ်ႈမၢႆမီႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼမ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မမျၢတ်ႉမူဝ်းတူႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသေ တႄႇ တွင်ႈထၢမ်။ ယူႇတီႈဢူးယေးၼၢႆႇ ဝႃႈယွၼ်ႉၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၼႆသေၸႂ်လမ်။ လင် ၼၼ်ႉ မၼ်းၸႂ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းဢိုတ်းၽၵ်းတူသူၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆလၢတ်ႈတီႈၶုၼ်ႇသေႃႇဢူးဝႃႈ တေၸွႆးတြႃးသူသေဢမ်ႇ ၵႃး တေဢဝ်တူၵ်းၶွၵ်ႈပႃးၵွၼ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ ၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ် လွင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈ Gold Luck Water Park ၸိူဝ်းၵိၼ်လၢႆးဝၼ်း ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၵႃႈ ႁႅင်းၼၼ်ႉ ဢူးယေးၼၢႆႇ ဢမ်ႇပၼ်ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ႁၢင်ႈတူင်ႉသင်။ မိူဝ်ႈတွင်ႈထၢမ်မၼ်းၸၢႆး ယူႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၵုမ်း ထိင်းရူတ်ႉၵႃး ၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းသူၼ်သေ ယူႇတီႈဢူးယေးၼၢႆႇဝႃႈ ႁႂ်ႈပလိၵ်ႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး တင်းမူတ်း ဝႃႈမီး ၶွၼ်ႇ/ ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မမျၢတ်ႉမူဝ်းတူႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈမႃးတွင်ႈထၢမ်မၼ်း ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ႁၢင်ႈတူင်ႉမၼ်း။ မၼ်း ပၼ်ႁဝ်းတီႉသဵင်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉတွင်ႈထၢမ်ယူႇၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ်ႉၵႃးၵေႃႈၶဝ်ႈမႃး။ ၵႃးဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈၶီႇမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ ၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ တူၺ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈႁူႉယူႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵႃးဢမ်ႇ မီးၶွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

မမျၢတ်ႉမူဝ်းတူႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိူင်ႈၼႆႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ။ လွင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်သင် ၶဝ်ဢဝ်ၸၼ်သႂ်ႇပႃး။ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇတႄႉတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸွႆးတြႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူႈၸႄႈဝဵင်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းဢွၵ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢွၼ် ၵၼ်တၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇတီႈလုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လႃႈသုတ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 30/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၵူၼ်းၵႂႃႇႁပ်ႉႁွင်း(ဢႃႇမၶၢမ်ႇ) တူဝ်ၶုၼ်ႇသေႃႇဢူး လႄႈမၼ်းၸၢႆး လႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ သင်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၸိုင် ၵႃႈၶၼ်တေထုၵ်ႇ သိုဝ်ႉငၢႆႈ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂႃႇမႃးႁႃ ၵၼ်ၵေႃႈငၢႆႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ တေမီးမွၵ်ႈ 80 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း