SNLD ၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပႃႇတီႇ

SNLD ၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ထူၼ်ႈတဵမ် 3 ပီလႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 100 ပၢႆ။

Photo by – Jai Mao/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမွၵ်ႇ ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ထူၼ်ႈတဵမ် 3 ပီလႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ပႃႇတီႇ

ဝၼ်းတီႈ 29/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 12 မူင်း ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ထူၼ်ႈတဵမ် 3 ပီလႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းပႃႇတီႇ တီႈႁူင်းႁေႃး တႅၼ်ႈမၢဝ်းၶမ်း ပွၵ်ႉတႅၼ်ႈမႃႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ထူၼ်ႈတဵမ် 3 ပီ ပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေယွင်ႈယေႃး ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပႃႇတီႇ ႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ”ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးသမ်ႉ မွၵ်ႇၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇ၊ တၵ်ႉယမ်တုင်း/ ၸွမ်ပိဝ်၊ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁၢႆ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈတူင်ႉၼိုင်သင် မႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ(ႁိုဝ်) ၸၢႆးႁၵ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လႄႈ ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေတွၼ်ႈသူးပၼ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းပႃႇတီႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ထူၼ်ႈတဵမ် 2 ပီၼၼ်ႉ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ထူၼ်ႈတဵမ် 3 ပီ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ပႃႇတီႇၼႆႉ မွၵ်ႇထိုင် ၽူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးဝႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 1,300 ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE