Tuesday, June 18, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ၸုမ်း မိူၼ် ၸုမ်း UNFC ၊ ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA တင်း ၸုမ်း FPNCC ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 09/12/2017 ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း UNFC မႃးဢုပ်ႇပဵၼ် ၼၢႆႁူင်သႃ၊ ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း NCA သမ်ႉ ၸွမ် သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ ၸုမ်း FPNCC သမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဢႅၼ်ႇၿၢၼ်းလႃႉ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ငဝ်းလၢႆးၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးလႄႈ လွင်ႈတေသိုပ်ႇၵႂႃႇ ထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တႄႉ မႅၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈသင်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ဢၼ်လႆႈငိၼ်းဝႆႉတႄႉ တေဢုပ်ႇၵၼ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ ၼင်ႇၵၼ် ၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း NCA၊ ၸုမ်း UNFC သမ်ႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ၸုမ်း FPNCC သမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လိၵ်ႈၵိၼ် ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းမႂ်ႇ။

ၶေႃႈမုလ်း nmg-news.com

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း