Tuesday, June 18, 2024

ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉၵွင်ႉၵၢႆႇပၵ်းပိူင်ၶေႃႈမၢႆ 66 (ဃ) မီးၸမ် 100

Must read

ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းၺႃးတီႉၺွပ်းထုၵ်ႇ ၵၢဝ်ႇႁႃဝႃႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၽိတ်းမၢႆမီႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမတ်ႉတႃ 66 (ဃ) ၼမ်လိူဝ် မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း။

ဝၼ်းတီႈ 11/12/2017 ၸုမ်း Free Expression Myanmar (FEM) ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်း မၢႆမတ်ႉတႃ 66 (ဃ) မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တေလႆႈဝႃႈၼမ်လိူဝ် မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 66 (ဃ) ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိုဝ်းၵပ်းသၢၼ်သေ သေႃႇသူၼ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း၊ ယႃႉသရေႇၼႃႈတႃၵၼ်၊ ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇသေပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်ၵၼ်၊ လွၵ်ႇ ငိုတ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3 ပီလႄႈ ၺႃးမႂ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်တင်းၺႃးတူၵ်း ၶွၵ်ႈလႄႈ ၺႃးမႂ်ငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

FEM ဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉယွၼ်ႉ မၢႆမတ်ႉတႃ66 (ဃ) မီး မွၵ်ႈ10 ဢမူႉ (ၶၻီး) ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မီး 90 ၶၻီးပၢႆ ။

ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်မၢႆမီႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ် Free Expression ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၊ မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ် ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵွပ်ႈၼၼ်ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယႃႉပႅတ်ႈပၵ်းပိူင် ဢၼ်ၼႆႉလၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Thant Zin Oo/ RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း