Saturday, May 18, 2024

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပူင်သွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း

Must read

Photo by – Noon Mo/ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ။

ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မိူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းလူလွမ် မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈလုမ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တႄႇပူင်သွၼ်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းပူင်သွၼ်သမ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 3 မူင်း ၵူႈဝၼ်း ၸၼ်ထိုင် ဝၼ်းသုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶူးၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆးတင်း ၸုမ်းလူလွမ် မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ၾိုၵ်းသွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁူႉၵႂၢမ်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တႆး။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ပေႃႈမႄႈတႄႉပဵၼ်တႆး လုၵ်ႈဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပူင် သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းဢင်ႇၵႃႇၵူၼ်းႁဝ်း တၢင်းၼႂ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ။ လွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈယမ်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇ လွင်ႈပႆ လွင်ႈယူႇ လွင်ႈသဝ်း ၵူႈပိူင်ပိူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမႃးႁဵၼ်းၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်ႈၼမ်၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႅပ်ႈတေ ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ၊ ႁူင်းလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၼၢင်းယိင်း၊ မႄႈႁိူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇမိုၼ်ႇပၢႆၼႂ်းပီၼႆႉ ၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ၶူးပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် လႄႈ ၼၢင်းၶမ်းၽွင်။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးၾိုၵ်းသွၼ် လိၵ်ႈၵႂၢမ်းတႆးသမ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 46 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ။ တေၾိုၵ်း သွၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းပၢႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 22/05/2019 တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း