Saturday, May 18, 2024

ၶၢဝ်းမႆႈ ၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ

Must read

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၵ်ႉၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼမ် လိူဝ်ၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ ၾၢႆႇထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႉၺွပ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ လၢႆလၢႆၵမ်း။

Mae Sai - Tachileik border
Photo by Website owner ၾၢင်ႁၢင်ႈ – လႅၼ်လိၼ်မ​ႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇထႆး တိူဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ – ၵူၼ်းဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၵႆႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တၢႆ 4 ၵေႃႉ ၾၢႆႇထႆးတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးႁႄႉထတ်းၸုမ်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မီးႁႅင်းၵူၼ်း 30 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉႁူၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇထႆး ႁိမ်းႁွမ်း သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈပႃႇလႅင် ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်း Ketamine 340 ၵီႊလူဝ်ႊ ။

ၸၢႆးပီး ၵူၼ်းၵႃႉယူႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၵေႃႈငၢႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီး ပႃးၸဵမ်လၵ်ႉ တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၾၢႆႇထႆးတိူဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်း မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

 

တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်(ထႆး – မၢၼ်ႈ) တႆး – ထႆးၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉသၢႆၶႅၼ်ႈဝႆႉ။ ၾၢႆႇထႆး – မၢၼ်ႈ ၵၢႆႇၶူဝ် ၶၢမ်ႈၸူးတႃႇၵႃႉၶၢႆ၊ တႃႇၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးဝူင်ႈၵၢင်သွင်မိူင်း။ မီးသွင်တီႈ ၶူဝ်မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 ၵူၼ်း ၶၢမ်ႈပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ်၊ ဢၼ်လၵ်ႉၶၢမ်ႈ ၵေႃႈမီးၵူႈဝၼ်း။ ပဵၼ်မိူင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်းၵေႃႈ မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼမ်။ ၵၢၼ်တုၸရိူၵ်ႈ ၊ ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵေႃႈမီးၵူၼ်း တင်းသွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း