Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၺႃးႁူၺ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 200 ၵေႃႉပၢႆ ၺႃးႁူၺ်းၶွၼ်ႈတုမ် ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁၵ်ႉသႃ မႅတ်ႇပႅင်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး ၼႂ်းၶေႃႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (261) ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

ဝၼ်းတီႈ 15/05/2019 ယူႇတီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းၵဝ်ႇတပ်ႉမတေႃႇ၊ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမိၼ်းၵုၼ်းၼၼ်ႉသေ ပႆတၢင်း ထိုင်ဝၢင်းသဝ်ႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ဢူးၼေႇဝိၼ်းထူၺ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ သုၼ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ဢၼ်တပ်ႉမတေႃႇၶဝ်လၢတ်ႈ တေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မၢင်တွၼ်ႈ မၢင်မတ်ႉတႃ (ပုဒ်မ)ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇႁၵ်ႉသႃ မႅတ်ႇပႅင်းဝႆႉ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵမ်ႉထႅမ် ႁၼ်လီ ၸွမ်း တပ်ႉမတေႃႇၶဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶေႃႈမတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ပိၼ်ႇပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်မီးၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်မေႊၼႆႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႆတၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇ တပ်ႉ မတေႃႇ ႁိမ်းၸမ် ဝတ်ႉမိၼ်းၵုၼ်းသေ တႄႇဢဝ်တီႈၼၼ်ႈ ပႆတၢင်းပၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉမတေႃႇ(သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႃးမီး 3 ပွၵ်ႈ။ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵမ်ႉ ထႅမ် တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်မေႇၼႆႉ

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း မတ်ႉတႃ 261 ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ထႅင်ႇတင်ႈ ၸွမ်းၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း။ ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ယၢမ်းလဵဝ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း တၵ်းလႆႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သုၼ်ၵၢင်တႅင်ႇတင်ႈပၼ်။ လိူၵ်ႈဢဝ်ႁင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ဢၼ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၶႂ်ႈမႄးၼႆႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉၼႂ်းသၽႃးမီးသိုၵ်း 25 % ယဝ်ႉလႄႈ သင်မႄးလႆႈမၢႆမတ်ႉ တႃ 261 ၸိုင် သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈပေႉပုၼ်ႈတႃႇတႅင်ႇတင်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း