Saturday, May 18, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မႃးယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း

Must read

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမႃႉ ၼမ်ႉၶမ်း( သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း)ၼၼ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁွင်ႉမႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈသေ တင်း 2 ၾၢႆႇ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ် တေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ပျီႉတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမႃႉ ၼမ်ႉၶမ်း မွင်ႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း မူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမႃႉ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸၢႆးၵွၼ်းပၢင်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပဵၼ်လိူင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/05/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပၢင်ႇလူင်မႂ်ႇလႆႈႁွင်ႉ ဢဝ် ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မွင်ႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ တင်း ၸၢႆးၵွၼ်းပၢင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵေႃႉဢၼ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ် ပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇသေ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမႃႉၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ဝႃႈ “ သိုပ်ႇၵႂႃႇတင်းၼႃႈ ၼႆႉ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈၶႃႈ။ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းႁပ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ပူတ်းဝၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႄႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉတႄႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ – လွင်ႈဢၼ်လႆႈယွမ်းႁပ်ႉတင်းၽိတ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ။ တေဢမ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တဵၵ်းတဵင်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ တေဢမ်ႇၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ႁေႃႈရူတ်ႉ ၵႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇသႂၢင်းၵိၼ်ၽႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵွၼ်းပၢင်ႇ ၵေႃႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆသေတႃႉ တေဢမ်ႇလႆႈပေႉ ၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိူဝ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ဢၼ်တိူဝ်ႉၸႂ်တႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတႄႉ ဢၼ်ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢဝ် ၵွင်ႈသေ လွတ်ႈငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈၶဝ်ၵုမ်းတူၺ်းပၼ်ၵူၼ်း ၶဝ် ၽွင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇၼႆႉ ဢႃယု လႆႈ 19 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ၸႄႈဝဵင်းမျႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ။ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈ ၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမႃႉၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈ မွၵ်ႈပီၶိုင်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈသေ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ၵမ်းၵမ်းမီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မႃးယူႇတႃႇသေႇၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း