Tuesday, June 18, 2024

ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽိူမ်ႉထႅမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်

Must read

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ထႅင်ႈ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ 15 ၸႄႈဝဵင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 08/12/2017 ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် Shan Nationalities League For Democracy (SNLD) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ထႅင်ႈ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵၼ်ၵူႈတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈတင်း ၽူႈသူၼ်းတုမ် ၵူၺ်း ပႆႇမီးၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် မိူၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ မႃးထူပ်းၵၼ် သေ ၶိုၼ်းမႄးလိူၵ်ႈတင်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႃး 23 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇတင်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႆႉ ၸတ်းပဵၼ်သွင်တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လုင်းၸၢႆးၼုတ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ၸၢႆးလဵၵ်ႉ၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶႆႈၼႄ ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ် တင်း ငဝ်ႈငုၼ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈတီႈလိၼ်၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၽူႈ တႅၼ်းၼႂ်း သၽႃးၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် တီႈလုမ်းၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈ ငုၼ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် လုင်းၸၢႆးလႃႉၽေႇ(ႁွင်ႉ) လုင်းသိူဝ်ယွမ်၊ ၵႅမ်ႁူဝ် ပဝ်ႈ (1) ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးယွတ်ႈငိုၼ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(2) လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (1) ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (2) ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း၊ ၽူႈသူၼ်းတုမ် ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမီး 16 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 23 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉမီး ၽူႈတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇ 15 ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 75 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း