Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢႆႉ တီႈၵၢတ်ႇလူင်လၢႆးၶႃႈ သႂ်ႇပႃးလိၵ်ႈတႆး

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တီႈၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သႂ်ႇဝႆႉတူဝ်လိၵ်ႈ သၢမ်ၽႃသႃ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လိၵ်ႈတႆးပဵၼ်ပိူင်လူင်။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ/ပၢင်ပိုတ်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇ မိူင်းလၢႆးၶႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 14/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ ၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢႆႉတီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ၶွမ်ႊမတီႊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းတႆး သုၼ်ႇၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈတီႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢင်းပိတ်ႉၵႂၢင်းမၢၵ်ႇၼင်၊ တီႈႁူင်းယႃ ဢမ်ႇဝႃႈတီႈ လုမ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉၵူႈတီႈတီႈၶႃႈယဝ်ႉ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၼိုင်ႈ ဢိတ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၼိုင်ႈဢိတ်း ၵမ်ႈၼမ်တႄႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတေယၢပ်ႇ ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇပၼ်ငိုၼ်းတွင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ တီႈၵၢတ်ႇလၢႆးၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈတႃႇၵူၼ်းၼမ်ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶတ်း ၸႂ် လႆႈၸူႉႁွမ်တွမ်ႁႅင်း လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆသေ ႁွမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းငိုၼ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ/သင်ၶၸဝ်ႈ လွတ်ႈႁေႃးပလိတ်ႈ ၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၼ်

ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၵၢတ်ႇလၢႆးၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး ပၢႆႉၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ် တင်း ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊလိူမ်ႈလႆႇ ၶဝ်သေ ၵိုင်ႇလီမီးပၢႆႉၵၢတ်ႇၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ႁႃၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးပၢႆႉၵၢတ်ႇ။ ဢၼ် ပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 80-90 ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တႆး၊ ဝဵင်းတႆးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၼ် လွတ်ႈထမ်းပၼ်ပွၼ်းမင်ၵလႃသေ ယၢတ်ႇၼမ်ႉလူႇတၢၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႅတ်းမႆလၢႆႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႆႇၵွင်မွင်းႁူမ်ၸူမ်းပိုတ်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ဢဵၼ်ပၼ်ႁႅင်း ပိုတ်ႇပၢႆႉ 100 ပၢႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ/ပၢင်ပိုတ်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇ မိူင်းလၢႆးၶႃႈ

တီႈပၢႆႉၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ 3 ၽႃသႃ မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းလႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။ လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ၵၢတ်ႇလူင်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ”။ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “Laihka Market”။ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ “လဲချားမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ် April 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆးၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၼုမ်ႇ တီႈၼႃႈၶုမ်ၵုတ်းမၼ်းၸဝ်ႈဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း