Thursday, July 18, 2024

ပလိၵ်ႈထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶၢတ်ႈလၢမ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 7 ဝၼ်း

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလ​ႄႈ ပလိၵ်ႈထႆး ထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵ​ေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ လူႉတၢႆမႃးဢမ်ႇယွမ်း 1 ဝူင်ႈယဝ်ႉ တၢႆယွၼ်ႉသင်ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ ။

Photo by cM News /ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵ​ေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 13/05/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႅင်ႈၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸ​ႄႈဝဵင်းသႃရၽီးဝႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဝိၼ်း တၢႆဝႆႉယူႇတီႈပႃႇထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸ​ႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ၸ​ႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆမႃးၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၢႆတူႇပေႃးဢွၵ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတႆႈတဵၼ်းႁွမ်လိုပ်ႈမႅင်းမူၼ်းသေ ၸင်ႇၵူႈၵူၼ်းတၢႆ၊ ၾၢႆႇမေႃယႃႁူင်းယႃသႃရၽီး ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး သူင်ႇႁူင်းယႃ ပိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႃလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆသိုပ်ႇၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၺ်းၵႃႈၸၢႆးဝိၼ်း ၽူႈတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႂ်၊ ဢႃယုမွၵ်ႈႁိုဝ် ပဵၼ်ၽႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတၢင်းမိူင်းလၢဝ်း၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ့် ၊ ပၼ်ႁႃၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်၊ လူႉတၢႆဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶတ်းၸႂ်ႁႃလၢႆးတၢင်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၶၢတ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ႁူမ်ႈပႃးထိုင်ႁႂ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်း ၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း