Saturday, May 25, 2024

ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရတ်း ပေ့ပုၼ်ႈ မီးတိုဝ့်တၢင်းတင်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈထႆး ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရတ်း (ပွင်ႇဝႃႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း) ယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်လၢႆပႃႇတီႇ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၼမ်သုတ်းပေ့ပုၼ်ႈဝႆ့။

Prayuth Chan-Ocha
Photh by Website owner/ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ

ဝၼ်းတီႈ 08/05/2019 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 498 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇၽလင်းပရၶျႃးရတ်း လႆႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်ပႃႇတီႇတၢင်ႇဢၼ်မႃးႁူမ်ႈသေ လႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ 253 တီႈၼင်ႈ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆး (ပႃႇတီႇတွၼ်ႈတႃႇထႆး ) လႆႈတီႈၼင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 245 သဵင် ။

- Subscription -

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆတီႈၼင်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ ၾၢႆႇပႃႇတီႇ ၽလင်းပရၶျႃးရတ်း ႁွင့်ႁုပ်ႈလႆႈပႃႇတီႇတၢင်ႇဢၼ်မႃးႁူမ်ႈၸွမ်းသေ လႆႈသဵင်ၼမ်ဝႆ့ ၵွပ်ႈ ၼၼ်လႄႈ မီးတိုဝ့်တၢင်းတင်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊၵေႃႈၶိုၼ်း ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈပၢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈငဝ်းလၢႆးမၼ်း တေလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸိူင့်ႁိုဝ်ထႅင်ႈၼၼ့် လူဝ်သိုပ်ႇပႂ့်တူၺ်းထႅင်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း (သေႃႊသေႃႊ) မီး 500 တီႈၼင်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်တင်းမူတ်းတူဝ်ႈမိူင်း မီးၼပ့်မိုၼ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းမီး 100 ပၢႆ။ ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႊထႆးၼႆ့ ပဵၼ်သၢႆ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်ႊသိၼ်ႊသိၼ်ႊၼဝတ်ႊ ၵေႃ့လႆႈပၢႆႈယၢၼ်မိူင်းဝႆ့။ ပႃႇတီႇၽလင်ႊ ပရႃႊၶျႃႊရတ်ႊသမ့် ပဵၼ်ပႃႇတီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းတီႈ Posttoday

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း