Wednesday, March 22, 2023

ၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(မရဵင်း/ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) ၼႂ်းႁူင်းလုၵ်ႈ ၶွင်ၼၢင်းယိင်း မႄႈႁိူၼ်းတႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်း ပွတ်းၸၢၼ်း။

ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႉတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်
Photo by – DVB/ ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႉတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (မေးၼၢင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး)

ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈတႆး ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ) တင်း တေႃႇၺူဝ်ႇၺူဝ်ႇလိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈ လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူႇၸႂ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃၸႄႈမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေယူတ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ် မၢၵ်ႇႁဵင်း ၼႂ်းႁူင်းလုၵ်ႈ ၼၢင်းယိင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသူၺ်ႇမိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တႄႉတႄႉ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႈပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ပၢႆးယူႇလီပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ တၵ်းလႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင်” ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇတူၺ်းလူ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 တေထိုင်ၼႆႉ တေတႄႇၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၼ်ၶႅၼ်ႇသိူဝ်ႊႁူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႇမႄးႁိူၼ်းၼုမ်ႇ/ထဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ တေၵူတ်ႇထတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း