Friday, June 14, 2024

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႅတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇမႆႉထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 5/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တေဢၢင်ႈၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ယုၵ်းယၵ်းၼႆႉသေ ထူပ်း ႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ထုၵ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၵ်း တီႈပွၵ်ႉၼမ်ႉတုမ်/ ပွၵ်ႉ (2) ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉၼၼ်ႉ ၵပ်းၾူၼ်းႁႃၸူး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇ ဝူင်းသီဝိတ ၵျွၵ်ႉမႄး မႃးဢဝ်သေ သူင်ႇႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ မီးၵူၼ်းမႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁဝ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇ ထတ်း တူၺ်းၵမ်းလဵဝ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉၶၻီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉသေ တေၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႄးလႅင်ၽႂ် ဢၼ်မႃးပႅတ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – kanbawzatainews.com

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း