Wednesday, June 19, 2024

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵမ်ႇပေႃးၸ မီးၵူၼ်းသီႇၵေႃႉၵူၺ်း မီးၶႂၢင်ႉလႆႈယိပ်းၵွင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းသေ လႆႈဢၼုၺၢတ်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႆႉ မီးသီႇၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉမီးၵွင်ႈ 5 လဝ်း။

တီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်တႄႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ၵမ်းထီႉ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 5 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးပင်းတရႃႉ ဢူးၺီႇလေးၶျၢၼ်း တွင်ႈထၢမ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလႅၼ်လိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းသေ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႆႉၼႆႉ မီးသီႇၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉမီးၵွင်ႈ 5 လဝ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသီႇၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈယိပ်းၵွင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇဝိၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇတၢၼ်းထုတ်ႉ (လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလႅင် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃသင်ၶ သီရိတတႃႇၼ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႄႈတင်းၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢူးမိၼ်ႉလုၼ်ႇ၊ မီးၶဝ် 4 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၺီႇလေးၶျၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈမၢႆမီႈသုမ်ႇငမ်းလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတွင်ႈထၢမ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၼ်းၼမ်လိူဝ်ႁႅင်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢၼ်လႆႈယိပ်းၵွင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉတႄႉ သမ်ႉမီးၽႂ်၊ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈၼႆႉလႄႈထၢမ်။ ႁႂ်ႈပေႃးၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈလႆႈဝႃႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈတႄႉတႄႉလႄႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈထၢမ်ၵႂႃႇ”-ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလႅၼ်လိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼၢႆႇဝိၼ်းဢွင်ႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၶဝ်သီႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၶမ်းလႅင် ယိပ်းဝႆႉၵွင်ႈပွတ်း .32 ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇတၢၼ်းထုတ်ႉ (လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ယိပ်းဝႆႉ .38 Smart-m လဝ်းၼိုင်ႈတင်း .32 ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈဢမေႊရိၵၢၼ်ႊ လဝ်းၼိုင်ႈ။ ဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇဝိၼ်းသမ်ႉ CZ မၢႆၵွင်ႈ 2075 9mm လဝ်းၼိုင်ႈ။ ဢူးမိၼ်ႉလုၼ်ႇသမ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း Germany လဝ်းၼိုင်ႈ၊ တင်းမူတ်း 5 လဝ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးဢွင်ႇတၢၼ်းထုတ်ႉၼႆႉ ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇယၼ်ႇသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2 ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၸႄႈမိူင်းတႆး လႄႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်။ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉသေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ပဵၼ်မႃးၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပဵၼ်ဝႆႉၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇၸႄႈမိူင်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႈၼမ်သုတ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉၵွင်ၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇၸႄႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၵ်းၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းယိပ်းၵွင်ႈလၢႆၵေႃႉ၊ ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈသမ်ႉပဵၼ်ၵွင်ႈသႅၼ်းလႂ်၊ ၸိူဝ်းၼႆႉသေၽူႈတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းပင်းတရႃႉ တွင်ႈထၢမ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လႅၼ်လိၼ် တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း