Monday, May 20, 2024

ၽူႈတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေပူၵ်းပၢႆႉမႂ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈပႃးလိၵ်ႈတႆး

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တင်း ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းတႃႇပူၵ်း ပၢႆႉမႂ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ- သႅၼ်ဝီ တေတႅမ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈ 2 ၽႃႇသႃႇ တႆးတင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/12/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း တင်း ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းတူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈ(ဢွင်ႈတီႈ) တႃႇပူၵ်းပၢႆႉမႂ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇဝဵင်း ႁိမ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ပိုၵ်ႉ လႅၼ်ဝဵင်းတၢင်း ဢွၵ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈတင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းသေ ၶႃႈႁဝ်း ၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇလိၵ်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေပႃးလိၵ်ႈတႆးမႃးၼၼ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းတင်း ၾၢႆႇ လိူမ်ႈလႆႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းတူၺ်းဢွင်ႈတီႈ တႃႇတေသၢင်ႈ ပၢႆႉမႂ်ႇ တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇသႅၼ်ဝီ။ တေသၢင်ႈဢၼ်မႂ်ႇ တေသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆးတင်းမၢၼ်ႈ သွင်ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၵႂႃႇယႃႉ မၼ်း။ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတေဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ-သႅၼ်ဝီၼႆႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ တေၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းပီ 2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 လိူၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသူမ်ၶျႆး ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2016 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝႃႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ/ဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼွၵ်ႈလိူဝ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ သႂ်ႇပႃးလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းမႄးတႅမ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈတႆး တီႈပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း