Saturday, May 25, 2024

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ် ၶႂၼ်ငဝ်းၸဝ်ႈၽူႈၸိူဝ်းတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းသိုၵ်းတိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 39 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။

လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 5 ဝၼ်း ပီ 2017 – SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢင်းလီ တၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်း ၽၵ်းပဵၼ်း ထိုင်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝိႁၢၼ်လူင် ဝၢၼ်ႈႁႆး။ မႅင်ႇယိုၼ်ႈၵုသူလ်ထိုင် ၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်း ဢိၵ်ႇ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလုသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းၶဝ်ႈပၢင်သိုၵ်းတိုၵ်းလိုပ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ (1) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ- “ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ သိုပ်ႇလၢမ်းတၢမ်းသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇ။ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ် ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၸဝ်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢဝ်ၼႃႈဢူၵ်းႁဵတ်း တမ်ႇတိူင်းသေလႄႈ ဢဝ်လိူတ်ႈ ယွႆ့တူၵ်း ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈယွႆ့တူၵ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶဝ်ပႄ့ၵိၼ်ႁဝ်း သမ့်ပေႃးဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢမ်ႇၵျမႃႇတႆး ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းပေႃး ၽၢၼ်ႇသၢင်းလႆႈၼၼ့် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၸင်ႇလႆႈတႄႇမႃး ၵၢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ့်ၽိုၼ့်” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 1978 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼေႇဝိၼ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆတီႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ ႁွင်ႉၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ လႆႈလူႇ တၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႇသၢႆၵႂႃႇၼႃႈသိုၵ်း။ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ဝၼ်းၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ လုသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆ – ၽူႈၼမ်းၼႂ်း( 2) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသု လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

“ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသေ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼႃႈသိုၵ်း တင်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်း။ ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်းၼႆႉ ၺႃးယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၵမ်မၢၵ်ႇပွမ်းဝႆႉသေ ၵႅင်ႈတၢႆ၊ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၽူႈၶဵၼ်ထိုင်မႃး မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ တိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်းယူပ်ႈသႂ်ႇ ႁႂ်ႈၽူႈၶဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၼႄႇ ဝိၼ်းၶဝ် လႆႈတၢႆၵႂႃႇတင်း ၼမ် လႄႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈ တႄႉတီႈၶဝ်ႈသွင်ၸဝ်ႈသေ ပဵၼ်မႃး” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ (1) ၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇလႃ့ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူ့ လႄႈၽူႈမီးၸၼ့်၊ ၵေႃ့သိုၵ်းၵေႃ့ႁၢၼ် ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁဵင်ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း