Wednesday, June 19, 2024

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်လွင်း

Must read

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တေႃႇလွင်း။

ဝၼ်းတီႈ 03/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ် ဝီ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်း/ မူႇၸုမ်းဢၼ် ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်လႄႈ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈယွၼ်းႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈမီးပၢင်လွင်း။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းၽူႈၵုမ်းၵမ် တီႈၼၼ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေႁဵတ်းတၢင်းပၼ်၊ မႄးတၢင်းပၼ်၊ မႄးႁူင်းႁဵၼ်းပၼ်၊ တေပိုတ်ႇ ပၼ် တီႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈတႄႉသမ်ႉမႃးႁဵတ်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇၸႅင်ႈမႃး ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈမူင်ႈ၊ ၶုၼ်ႇမိၼ်ႉ၊ သႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ ၼွင်ဝဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်လွင်း ဢၼ်မႃးပိုတ်ႇၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး 3-4 ဝၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼႆႉ မီးမၢၵ်ႇတူၵ်းၵိင်ႈလွႆ၊ ပၢင်ၽၢႆႉ၊ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆ လၢႆလွင်ႈ။ ၵူၼ်းမႃးတေႃႇလွင်းသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ မႃးလဵၼ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း