SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် ၸွႆႈၵူၼ်းတင်းၼမ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် ၸွႆႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်း ၼမ် (နယ်စည်းမခြားပရဟိတ သီပေါ) မီးၽူႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း 250 ပၢႆ။

Photo by – SNLD Sipaw/ ပၢင်ယွင်ႈယေႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လႅၼ်ႈၶႅၼ်ႈၶဵတ်ႇလႅၼ် သီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 09/03/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းၶိုင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (SNLD) ဢွၼ်ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇမီးလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၶဵတ်ႇလႅၼ် (ပရႁိတ) တီႈႁူင်းႁေႃ (မျႃႉမူဝ်း သၢၼ်ႇ) ပွၵ်ႉတူၵ်း ၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းသဵင် ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ လီယုၵ်ႉယွင်ႈဢိူဝ်ႈ။ လီပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ဢိူဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း ၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ လီယွင်ႈယေႃးၶဝ်ဢိူဝ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈတူၺ်းၼႂ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းသူင်ႇမႃး ၼႂ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသူင်ႇမႃးထႅင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မႃးဢုပ်ႇၵၼ်သေ ၸင်ႇၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ မႃး” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SNLD Sipaw/ ပၢင်ယွင်ႈယေႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လႅၼ်ႈၶႅၼ်ႈၶဵတ်ႇလႅၼ် သီႇပေႃႉ

ၼႂ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (နယ်စည်းမခြားပရဟိတ သီပေါ) ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ် ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် 1 သႅၼ်ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ သုၼ်ႇတူဝ်၊ သုၼ်ႇၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ထႅင်ႈၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လီယွင်ႈယေႃးၸုမ်းၶဝ်တႄႉဢေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ် ၶဝ်ၵႂႃႇ ၸွႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၼႃႈသင် ပဵၼ်ၸုမ်းတီႈဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်သေ ၶဝ်ႈၸွႆႈတူင်ႉၼိုင် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇမီးလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၶဵတ်ႇလႅၼ် သီႇပေႃႉၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2012 မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈၸုမ်း ဝႃႈ (ဇာတ်စုလူမှူကူညီရေးအသင်း) မႃး။ ထိုင် ပီ 2017 မႃး ၸင်ႇမႃးလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇၶႅၼ်ႈၶဵတ်ႇ လႅၼ် (နယ်စည်းမခြားပရဟိတ သီပေါ) မႃး။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇမီးလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၶဵတ်ႇလႅၼ် သီႇပေႃႉၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ သူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်၊ ၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ၽူႈ ထူပ်း ၽေးသၽႃႇဝ ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၶိင်ႇၶၢဝ်း။ ၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸိူဝ်းၶမ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here