Monday, May 20, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်း ၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ လၢႆၾၢႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉယိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဢိၵ်ႇလၢႆမူႇၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးထုင်ႉယိူင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶူးပူင်သွၼ် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ၊ ၸုမ်းၵေႃတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ။

- Subscription -

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တူင်ႉၼိုင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်၊ ပိူဝ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွႆႈၵၼ်ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ပၢင်ႇဢုပ်ႇၶႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ လွင်ႈလဵၼ်ႈတၢင်း လဵၼ်ႈ(လဵၼ်ႈၵဵမ်းသ်)ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးတႄႉတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉပေႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင် ၶဝ်တေ မေႃမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ တေမီးၸႂ်ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၵူႈၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸင်ႇ တေထိုင်တီႈ ယိူင်းမၢႆယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်းၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃလူႇ ၶၢမ်ႇငိုၼ်းသေဢဝ်ငိုၼ်း 570,500 ၵျၢတ်ႉ မႃးၸွႆႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၶူးပူင်သွၼ်လူင်လုင်း ၸၢႆးၾႃႈၵေႃႈ မႃးၸွႆႈ 200,000 ၵျၢတ်ႉ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈတေၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း