Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းတၢင်းလီ မၢႆတွင်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပီ 2019

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႁူပ့်ၵၼ်သေႁဵတ်းတၢင်းလီႁၵ့်သႃသိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ပွႆႇပႃ၊ပွႆႇႁွႆ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပီ2019။

Photo by Lao Htek Fa/ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႃႈသဵဝ်ႈတေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းတၢင်းလီ မၢႆတွင်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပီ 2019

ဝၼ်းတီႈ 01/03/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07.00 တေႁူပ့်ၵၼ်တီႈၵျွင်းၵၢင်မိူင်း၊ သိုပ်ႇၼၼ့်တေဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇပွႆႇပႃလႄႈႁွႆမဵဝ်းလႂ် 5,000 တူဝ် တီႈမႄႈၼမ့်တူႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးTYO ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းမေႃမီးၸႂ်မဵတ့်တႃႇ မေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၊ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လိူဝ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ပွႆႇပႃယဝ့် တေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁေႃၸဝ်ႈၾႃ့သီႇပေႃ့ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူ့ၸၵ်းပိုၼ်း ၸဝ်ႈၾႃ့တႆးသေ ႁႂ်ႈမေႃသိုပ်ႇၶႆႈၼႄၵၼ်သိုပ်ႇၵႂႃႇ၊ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃးၼၼ့်ႁဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တႃႇတူင့်ၼိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းမီးတိုဝ့်တၢင်းယဝ့်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ့်ၸိူဝ့်ႁၵ့်ၶိူဝ်း ၊ႁၵ့်ၵၼ်ဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈပႃးၵၼ်ပဵၼ် ႁႂ်ႈမေႃတူင့်တိုၼ်ႇၵၢၼ်တႆးၼမ်ၼမ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင့်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႊလၢၼ့်လႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တီႈၸႄႊလၢၼ့်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ့်တေၸတ်းပႃးပၢင်ၶႅင်ႇ ပိတ့်မၢၵ်ႇၼင်လႄႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁၼ်တေမီးမေႃသွၼ်ၵေႃႇမိူင်း (ႁိုဝ်) ၸရေးၵႃၶမ်း ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် (သၽႃႇဝ) ၊ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ မၢႆ 3 ၸိူဝ်းၼႆ့တေမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးသေဢမ်ႇၵႃး၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသူၼ်ၸႂ်တူင်ႉတိုၼ်ႇမႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Day ၼႆ့ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈၸႂ် ၵၼ်တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ တီႈၸႄႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2017 ၼၼ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢဝ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊပႃႉၺၢၼ်ႇ (ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး၊ ၽူႈတႅင်ႇတႅမ်ႈ ၽဵင်းတၢင်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ) ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း