Saturday, May 25, 2024

ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၸၢင် ယွၼ်းႁႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

Must read

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 53 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတိူၵ်ႈ ၵမ်မထၢၼ်းၸွမ်ၸႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးသင် ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်/ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ၸွမ်ၸႅင်ႈ ၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ မႃးယွၼ်းႁႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်လႆႈပဵၼ်တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 35 တိူၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်ၵုမ် ၵမ်မထၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်း 28/02/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးသင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼႄတြႃး တင်းမူတ်း 327 တူၼ်၊ တၵ်ႉၵႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းတီႈ 28 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 35 ၸဝ်ႈ (ၵမ်မထၢၼ်း 1 တိူၵ်ႈ 1 ၸဝ်ႈ) လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်း 35 ၵေႃႉ ( 1 တိူၵ်ႈ 1 ၵေႃႉ) တေဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လွင်ႈ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းၽႂ်မၼ်း။ ပီတေမႃး တေၸတ်းတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၸင်ႇတေ တႅပ်းတတ်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်/ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ၸွမ်ၸႅင်ႈ ၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ်လူင်(သင်ၶၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၼႆႉယူႇတီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း သတိပထၢၼ်ႇ ၵဵင်းတုင် ႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈတႃႇၼပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ။ ပၢင်ၵုမ်ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 28/02/2019 လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 01/03/2019။ ဝၼ်းတီႈ 02/03/2019 သမ်ႉပဵၼ်ဝၼ်း လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သုၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းတိုဝ်းၵမ် ၵမ်မထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီး 35 တီႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိူၵ်ႈၵမ်မ ထၢၼ်းတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်တိူၵ်ႈငဝ်ႈ၊ တီႈတႄႇပၢင်တိုဝ်းၵမ် ၵမ်မထၢၼ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်/ ပၢႆႉပၢင်ၵုမ်လူင်ပွႆးတြႃး ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းၸွမ်ၸႅင်ႈ ၵဵင်းတုင်

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း