UNHCR ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ – ထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း 500 ပၢႆ

0

ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး UNHCR လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၵိူတ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁင်းၵူၺ်း။

Photo by Workpointnews/UNHCR ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ – ထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း 500 ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 20/02/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 516 ၵေႃ့ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၵိူတ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈမႃးပႂ့်ႁပ့်တွၼ်ႈ ။

ဢူးမဵဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆ့မီးပီႈၼွင့်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမီးၵေႃႈလီ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ      ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆ့တီႈပၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ယဝ့် ဢမ်ႇၼၼ်မၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ႁဵတ်းဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း MOU သေ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆးၵေႃႈလႆႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇမိူင်းထႆးၼႆ့မီး 3 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽူပ်ႊၽရႃႊ၊ ၸႄႈဝဵင်း ဢုမ်ႊၽၢင်ႊလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈသွင်ယၢင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 70,000ၵေႃ့ ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၶႂ်ႈမိူဝ်းႁင်းၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး – ပဵၼ်ဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်သုတ်းၼႂ်းၵၢၼ်သူင်ႇပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးဢၼ်ပဵၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆ့ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁပ့်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇတေလႆႈႁပ့်သုၼ်ႇလႆႈလၢႆၸိူဝ့်လၢႆ ပိူင်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁပ့် ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈႁပ့်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄ့လႆႈ ႁပ့်သုၼ်ႇလႆႈပူၵ်း ပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃလႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈမိူင်းတီႈ 3 ၸိူဝ်းၼႆ့ ” ဝႃႈၼႆ။

UNHCR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်လုၵ့်တၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ပၢႆႈယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈမီး 9 တီႈ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းမီး 97000 ၵေႃ့ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်း   ယၢင်းလႅင်လႄႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းမီး 6 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်း ၵုင်းၵျေႃႇ၊ လွႆတႆးလႅင်း၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ လွႆသၼ်ၸူႉ၊ လွႆလမ်၊ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်းလႄႈ လွႆသၢမ်သိပ်း။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here