Friday, June 14, 2024

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်းပၵ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၾင်လိၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်သေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၼ်းၸၢႆး လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 28/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸၢႆးလႃႉႁၢၼ်ႇ(ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈလႅင် ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်း သၢင်ႇၶႅင်ႇ ပႃႈသိုဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်းပၵ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈလဝ်ႇၵွင်းတွႆႇႁွၵ်ႈ ယၢၼ်ၵႆ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်း မွၵ်ႈ 3 လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၾင်လိၼ်ဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇသႂ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆး လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႈ ၵမ်းလဵဝ်။ တႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ပဵၼ်သူၼ်ၶဝ် ၵမ်း လဵဝ်ယဝ်ႉ။ လႆႈႁပ်ႉငိၼ်းဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၼွၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈ ၸွမ်းပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သမ်ႉၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉသေ ၶဝ်ၾင်သေၵႂႃႇ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇမႃးၶုတ်းဢဝ်ၶိုၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဢၼ်ၶဝ်ၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉလိုမ်းပႅတ်ႈတီႈၾင်မၼ်းၵေႃႈတေပႃး ပွႆႇပႅတ်ႈႁဵတ်းၼၼ်သေ ၵူၼ်း မိူင်းသမ်ႉဢမ်ႇႁူႉသေယဵပ်ႇၺႃး။ တေလႆႈဝႃႈ ဢၼ်ၺႃးၵိၼ်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇသႃႇလူင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ တီႈၵွင်းလွႆသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူႈ ပွၵ်ႈမၼ်းပဵၼ်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉဢွၼ်ႇၸၢႆးလႃႉႁၢၼ်ႇသမ်ႉ လုၵ်ႉ တီႈထဵင်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ်သေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၵဵပ်းၽၵ်းပၵ်ႉလႄႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းလွႆ၊ သိုၵ်းၶၢင်လႄႈသိုၵ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး မီးသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း