SNDP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ပိုတ်ႇလုမ်းတၢင်ႇပၢႆႉပႃႇတီႇ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄ ပႃႇတီႇထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ။

Photo by – Shan Min Tar/ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေတၢင်ႇပၢႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 11/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Shan Min Tar/ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေတၢင်ႇပၢႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ၸၢႆးၶမ်းၸၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈႁဝ်းသေ လႆႈပိုတ်ႇလုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇလုမ်းသေ တၢင်ႇပၢႆႉ ပႃႇတီႇ ပူၵ်းပၢႆႉ/ တုင်းပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းပၢႆႉပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ မီးၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Shan Min Tar/ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေတၢင်ႇပၢႆႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ၼႃး၊ မိူင်းႁႆး၊ ပႃႇသၢင်း လႄႈ သူပ်းသၢင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here