RCSS/SSA တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 72 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွၵ်ႇယိုၼ်ႈ ထိုင်မႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – RCSS/ ၾၢင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA

ဝၼ်းတီႈ 12/02/2019 တေမႃးၼႆႉ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 72 ပီ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်သေ မွၵ်ႇထိုင်မႃး ၸုမ်း EAOs 10 ၸုမ်း။ မၼ်းပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်ၵူႈပီၵူႈပီ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၶဝ်ၵေႃႈတိုၼ်းမွၵ်ႇမႃးယူႇ တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇလူင်း ၵေႃႈလီ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉတႄႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင် မၼ်းပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈ ပီၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 72 ပီၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်း၊ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ယူႇတီႈၾၢႆႇ RCSS/SSA တႄႉ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း ဢမ်ႇလႆႈမွၵ်ႇမႃးတီႈၼၢမ်း PPST ၊ ၶဝ်ၽိတ်ႈ မွၵ်ႇမႃး ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်း၊ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး တီႈၽူႈၼမ်းၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ မီးၽႅၼ်သေ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈယူႇ။ ဢၼ်တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ သေ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ မွၵ်ႇမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸုမ်း EAOs 10 ၸုမ်း ယူႇတီႈတႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF တႄႉ ယွၼ်ႉမီးၵၢၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈသေ ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/02/2019 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မွၵ်ႇထိုင်ဝႆႉ ၸုမ်း EAOs 10 ၸုမ်းသေ တေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ပၢင်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ တေပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here