RCSS တင်း PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်း တူဝ်တႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ(PC) ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်(အလွှတ်သဘော) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo – RCSS/ PC တင်း RCSS ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2018

လွင်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်း RCSS/SSA မီး ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်းလႄႈ ၸၢႆးလႅင်း။ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢူးၶိၼ်ႇသေႃႇဢူး ၽူႈၼမ်းၼႂ်း PC၊ ဢူးသေႃႇထေး ၽူႈ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းၵိူဝ်းၵုမ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ဢူးဢွင်ႇသူဝ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး/ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PC လႄႈ ဢူးလႃႉ မွင်ႇသူၺ်ႇ ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI (လွင်ႈငမ်းယဵၼ်) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တႄႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းတၼ်။ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ။ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် မၼ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇၵႂႃႇၼႃႈလႆႈၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူပ်ႉၵၼ်လူၺ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/01/2019 ၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ( PC) တေႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3 ၸုမ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP ) လႄႈ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် (KIO) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/01/2019 သမ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် PC တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KUN ႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here