သၢဝ်တႆးတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼၢင်းငၢမ်းၸၼ့်ၵုၼ်တိူၵ်ႈတီႈမိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊ

0

သၢဝ်တႆးႁၢင်ႈလီပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼၢင်းငၢမ်းၸၼ့်ၵုၼ်တိူၵ်ႈ တီႈမိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊၼႂ်း ႁၢင်လိူၼ်ၼႆ့။

Photo by Wai Lin/ ၼၢင်းမူၺ်ၽွင်းလူင် သၢဝ်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

ဝၼ်းတီႈ 26/01/2019 တေထိုင်ၼႆ့ ၼၢင်းမူၺ်ၽွင်းလူင် ဢႃယု 21 ပီ သၢဝ်တႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈတၢင်တူဝ် ၼၢင်းငၢမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ့်သေ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼၢင်းငၢမ်း Miss Intercon tinental တီႈဝဵင်းမၼိလႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊ။

Photo by – Miss Universe Myanmar/ သၢဝ်တႆးတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼၢင်းငၢမ်းၸၼ့်ၵုၼ်တိူၵ်ႈတီႈမိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊ

ၼၢင်းၽွင်းၼူၼ်း ၵေႃ့ပဵၼ်မႄႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႈ ယိင်းလႆႈၵႂႃႇၶႅင်ႇထိုင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူင့်ၼႆ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၼႃႈတႃတႃႇတႆးႁဝ်းပႃး လႆႈသူးၵေႃႈလီ ဢမ်ႇလႆႈသူးၵေႃႈယဝ့် ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း လႆႈႁဵၼ်းႁူ့ဢေႃႈ ။ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇပၼ်ႁႅင်းမၼ်းၼၢင်း တိုၵ့်ပွၵ်ႈမႃးၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူၺ်ၽွင်းလူင်ၼႆ့ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/07/2017 ၼၼ့် လႆႈသူးၼၢင်းငၢမ်းႁၢင်ႈလီႈ Miss Universe Tachileik 2017 မိူဝ်ႈလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့်လႆႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇ Miss Universe Myanmar 2018 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ လႆႈႁပ့်သူး 2 nd Runner up ။

ၼၢင်းမူၺ်ၽွင်းလူင်ၼႆ့ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၸၢႆးပႅင်းလႄႈ ၼၢင်းၽွင်းၼူၼ်း မီးပီႈၼွင့်ႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃ့ ၸၢႆးလူင်တုၺ်ႈ ၊ ၼၢင်းမူၺ်ၽွင်းလူင် ၊ ၸၢႆးၵေႃၶမ်းလူင် မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၵေႃ့ထူၼ်ႈ 2 ။ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ့်ပီ 4 ၾၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဝႆ့တီႈ ၸၼ့်ၸွမ် Assumption မိူၵ်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here