ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း-ပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ 2018/03/13၊ BNI/SHAN TV Program, 2018/03/13

0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here