Friday, June 14, 2024

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

Must read

ဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းတင်း 2 ၸုမ်း ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ
Photo by – SHAN/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝၼ်းတီႈ 24/04/2019 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး Shan State Army – SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 3,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA
Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မီးၽူႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2,500 ပၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႆႈၼပ်ႉယမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ SSPP/SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈပဵၼ်မႃးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး။ ၶႅၵ်ႇၽူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ႁၢၼ် ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈ SSPP/SSA ယုၵ်ႉယွင်ႈ တွၼ်ႈသူး ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်/ ၵေႃႉ ႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်း SSPP/SSA 25 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ထိုင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ သိုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈပိူင် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပိူင်မူႇဝႃႇတ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP/SSA
Photo by – SHAN/ သိုၵ်းႁၢၼ် SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 လိူၼ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ SSPP လႆႈထွၼ်ထွႆ တပ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ။ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS တႄႉ တိုၵ်ႉထွၼ်ထွႆ ယူႇတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ SSPP ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ထိုင် SSPP ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈမူႇ ဝႃႇတ ၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်းမူႇဝႃႇတ ၵဵပ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ SSPP မီးပိူင် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ 4 တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈၵၢၼ်သႃသၼႃ၊ တွၼ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ တွၼ်ႈၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ တွၼ်ႈၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထိုင်မႃးတွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း မီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈမဵတ်ႉတႃႇ ထိုင်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းၵႄႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉပၼ် မိူဝ်ႈႁၢင် လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း လႆႈထွၼ်ထွႆဢွၵ်ႇ တပ်ႉၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း